top of page

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
YOGACENTRUM LEEUWARDEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van YOGACENTRUM LEEUWARDEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan YOGACENTRUM LEEUWARDEN verstrekt. YOGACENTRUM LEEUWARDEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– IP adres

WAAROM YOGACENTRUM LEEUWARDEN GEGEVENS NODIG HEEFT

YOGACENTRUM LEEUWARDEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of wanneer een les niet doorgaat en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan YOGACENTRUM LEEUWARDEN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

VERWERKING VAN BIJZONDERE GEGEVENS (GEZONDHEIDSGEGEVENS)

Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De verwerking geschiedt door YOGACENTRUM LEEUWARDEN in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van YOGACENTRUM LEEUWARDEN noodzakelijk is.
b. Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van betrokkene.

HOE LANG YOGACENTRUM LEEUWARDEN GEGEVENS BEWAART

YOGACENTRUM LEEUWARDEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand blijft.

DELEN MET ANDEREN

YOGACENTRUM LEEUWARDEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van YOGACENTRUM LEEUWARDEN worden uw algemene bezoekgegevens via cookies bijgehouden om na te gaan hoe de website gebruikt wordt door bezoekers. YOGACENTRUM LEEUWARDEN maakt op de site geen gebruik van andere analyse tools (bijvoorbeeld Google Analytics / Adwords of Facebook Picksels).  Wel zijn de contactgegevens die op de website worden achtergelaten beschikbaar voor de online software provider van de site (Wix.com).

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yogacentrumleeuwarden.nl. YOGACENTRUM LEEUWARDEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

YOGACENTRUM LEEUWARDEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van YOGACENTRUM LEEUWARDEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De persoonlijke laptop van YOGACENTRUM LEEUWARDEN wordt beschermd middels een wachtwoord alleen bekend voor YOGACENTRUM LEEUWARDEN in persoon van eigenaar Mirjam van der Veen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door YOGACENTRUM LEEUWARDEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met YOGACENTRUM LEEUWARDEN op via info@yogacentrumleeuwarden.nl.  www.yogacentrumleeuwarden.nl is een website van YOGACENTRUM LEEUWARDEN.

YOGACENTRUM LEEUWARDEN is als volgt te bereiken:

Postadres: Ds. Schuilingstraat 7, 9078 WD Oude Bildtzijl
Vestigingsadres: Floris Versterstraat 2, 8932 BR Leeuwarden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 579 687 72
Telefoon: 06 22 313 626
E-mailadres: info@yogacentrumleeuwarden.nl

bottom of page