Algemene voorwaarden YOGACENTRUM LEEUWARDEN ®2021

Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:


Sociaal
* Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Dit geeft tijd om in alle rust een plek in de ruimte te vinden. Tijdens de les gaat de buitendeur dicht. Vijf minuten voor aanvang van de les gaat de buitendeur open. Omkleden mag helaas niet in de kleedruimte. Graag boven voor de klapdeuren wachten voor het begin van de les. Op de gang bij de lesruimtes is het gehorig.

* Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docenten als medecursisten.

* Voor een ieder in de les is het fijn wanneer je fris en schoon bent. Draag geen geurtjes of parfums.
* Laat kostbare voorwerpen niet in de kleedruimte achter maar neem ze mee in de zaal. Waardevolle spullen graag zoveel mogelijk tegen de wand en buiten je bewegingsruimte plaatsen.

* De telefoon graag op stil, ook geen trilstand aub. Liever nog op vliegtuigmodus of uit. Dit is beter voor de algehele aandacht en voor je eigen rust. Zijn er uitzonderingssituaties laat dit dan voor aanvang van de les weten aan de docente.

* De eigenaar van het gebouw, de docente of Yogacentrum Leeuwarden zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

Medisch
* Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording van de deelnemer. Hij/zij is verplicht om voor aanvang van de les eventuele blessures, een zwangerschap of psychische klachten te melden aan de docent zodat deze verantwoorde alternatieven kan aandragen. Raadpleeg je huisarts bij aanhoudende klachten!

* Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en doe iets waar je je prettig bij voelt. Blijf altijd binnen de eigen grenzen bewegen. Tijdens je menstruatie doe je niet mee met omgekeerde houdingen.

* De docent / Yogacentrum Leeuwarden kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

Tips voor de eerste yogales

* Draag makkelijk zittende kleding. En neem een handdoek of dekentje mee om op het matje te leggen. We hebben kussens, meditatiebankjes en matjes. Je mag uiteraard ook je eigen matje meenemen.

* Eet liever niet te zwaar en ook niet vlak voor de yogales.

* Wees schoon en fris als je in de les komt, draag geen parfum of geurtjes.

* Geef voor de les aan of je blessures hebt, of andere zaken die van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld zwangerschap).

* Tijdens je menstruatie doe je niet mee met omgekeerde houdingen.

* Yoga is geen wedstrijd. Luister naar je eigen lichaam en blijf binnen je eigen grenzen.

* Mobiele telefoons staan uit tijdens de les. (Ook geen trilstand!)

* Kom minstens 5 minuten voor aanvang van de les.

Afmelden
* Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms of app of per mail wordt doorgegeven. (info@yogacentrumleeuwarden.nl of 0622313626)

* Individuele lessen / consulten / massages die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht.

* Een gemiste les kan altijd op een ander tijdstip ingehaald worden, mits dit gebeurt in de loop van de serie waarin de les gemist wordt. Na het afronden van de serie vervalt het recht op de gemiste les. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Inhalen geschiedt in overleg met Mirjam van der Veen (zie contactgegevens hierboven). Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin of familielid!

* Bij afwezigheid van de docent wordt er een vervanger gezocht. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal er een alternatief aangeboden worden door Yogacentrum Leeuwarden.


Betaling
* Een proefles is gratis. Wil je graag nog een tweede proefles, om nog een andere yogavorm of bij een andere docent te kunnen proeven, dan betaal je voor die tweede les 10 euro. Graag contant meenemen. Het cursusgeld dient voldaan te worden twee weken na ontvangst van de factuur. Bij betaling graag het vermelde factuurnummer gebruiken. Als je later bij een serie instroomt, dan betaal je voor de resterende lessen die nog in de lopende serie te doen zijn.

* Bij het aangaan van een abonnement bij Yogacentrum Leeuwarden stopt het pas als de cursist tijdig aangeeft (voor de start van de volgende serie lessen) te stoppen. Gebeurt dit niet op tijd, dan ben je verplicht het gehele cursusbedrag te voldoen. Geen maand opzegtermijn, maar wel eigen verantwoordelijkheid. Docenten geven tijdig aan wanneer er weer een nieuwe serie start. Ook wordt altijd via de website en in nieuwsbrieven gecommuniceerd hoe lang een serie duurt.

* Betaling per bank op heeft de voorkeur. Op rekeningnummer NL73 TRIO 0390 1437 82 tav M. van der Veen. Bij een tweede betalingsherinnering zal er €10,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

* Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de docent de cursist de toegang tot de les weigeren.

* Wanneer een cursist tijdelijk een langere tijd afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte of een andere situatie van overmacht, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.

* Als een zwangere vrouw aanzienlijk eerder bevalt en daardoor de betaalde lessen niet kan doen, krijgt ze haar geld terug van de overige lessen. Of deze lessen kunnen ingehaald worden binnen 5 maanden na haar bevalling bij een reguliere yogales.

Sluiting
Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties wordt er geen yogales gegeven. Als hier van afgeweken wordt zal dit via de nieuwsbrief, mail en/of via de website gemeld worden.

Privacy
Naam en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Yogacentrum Leeuwarden. YCL heeft alle maatregelen genomen om te voorkomen dat derden bij deze gegevens kunnen komen. Met akkoord op de AV geeft cursist toestemming voor het gebruik van zijn of haar emailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief van Yogacentrum Leeuwarden.

Akkoord

Een akkoord op de Algemene Voorwaarden kun je via de mail doorgeven: ‘Gelezen en akkoord’ naar: algemenevoorwaarden.ycl@gmail.com