top of page

Algemene voorwaarden YOGACENTRUM LEEUWARDEN ®2021

Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:

Sociaal
* Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Dit geeft tijd om in alle rust een plek in de ruimte te vinden. Tijdens de les gaat de buitendeur dicht. Tien minuten voor aanvang van de les gaat de buitendeur open. Omkleden kan in de kleedruimte. Op de gang bij de lesruimtes is het gehorig, dus graag in stilte de zaal inkomen.

* Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docenten als medecursisten.

* Voor een ieder in de les is het fijn wanneer je fris en schoon bent. Draag geen geurtjes of parfums.

* Laat kostbare voorwerpen niet in de kleedruimte achter maar neem ze mee in de zaal. Waardevolle spullen graag zoveel mogelijk tegen de wand en buiten je bewegingsruimte plaatsen.

* De telefoon graag op stil, ook geen trilstand aub. Liever nog op vliegtuigmodus of uit. Dit is beter voor de algehele aandacht en voor je eigen rust. Zijn er uitzonderingssituaties laat dit dan voor aanvang van de les weten aan de docente.

* De eigenaar van het gebouw, de docente of Yogacentrum Leeuwarden zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

Medisch
* Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording van de deelnemer. Hij/zij is verplicht om voor aanvang van de les eventuele blessures, een zwangerschap of psychische klachten te melden aan de docent zodat deze verantwoorde alternatieven kan aandragen. Raadpleeg je huisarts bij aanhoudende klachten!

* Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en doe iets waar je je prettig bij voelt. Blijf altijd binnen de eigen grenzen bewegen. Tijdens je menstruatie doe je niet mee met omgekeerde houdingen.

* De docent / Yogacentrum Leeuwarden kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.


Tips voor de eerste yogales
* Draag makkelijk zittende kleding. En neem een handdoek of dekentje mee om op het matje te leggen. We hebben kussens, meditatiebankjes en matjes. Heb je een eigen matje, dan mag dat uiteraard ook.

* Eet liever niet te zwaar en ook niet vlak voor de yogales.

* Yoga is geen wedstrijd. Luister naar je eigen lichaam en blijf binnen je eigen grenzen.

Afmelden
* Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig gemeld wordt. Dit kan heel simpel door 'm via de momo app uit te zetten. Dit kan tot een uur voor de les. Maar dit kan ook per telefoon, sms, app of mail doorgegeven worden. (info@yogacentrumleeuwarden.nl of 0622313626)

* Individuele lessen / consulten / massages die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht.

* Een gemiste les kan altijd op een ander tijdstip ingehaald worden, mits dit gebeurt in de loop van de serie waarin de les gemist wordt. Na het afronden van de serie vervalt het recht op de gemiste les. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Via de momo-app is heel overzichtelijk te zien wanneer er plek is in een les. Heb je de app niet, dan geschiedt inhalen in overleg met Mirjam van der Veen (zie contactgegevens hierboven). Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin of familielid!

* Bij afwezigheid van de docent wordt er een vervanger gezocht. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal er een alternatief aangeboden worden door Yogacentrum Leeuwarden.

Betaling
* Een proefles is gratis. Wil je graag nog een tweede proefles, om nog een andere yogavorm of bij een andere docent te kunnen proeven, dan betaal je voor die tweede les 10 euro. Graag contant meenemen. Het cursusgeld dient voldaan te worden twee weken na ontvangst van de factuur. Bij betaling graag het vermelde factuurnummer gebruiken.

* Bij het aangaan van een doorlopend abonnement bij Yogacentrum Leeuwarden via Momo Yoga stopt het pas als de cursist dit 1 maand voordien aangeeft. Gebeurt dit niet op tijd, dan ben je verplicht nog een maand lesgeld te betalen. De overige abonnementen zijn op basis van 'strippenkaarten'. Je hebt een x aantal lessen voor een x aantal weken. Op is op en daarna zijn er geen verplichtingen.

* Betaling per IBAN via Momo Yoga op heeft de voorkeur. Wil je via bank betalen, dan gaat dit op rekeningnummer NL73 TRIO 0390 1437 82 tav Yogacentrum Leeuwarden. Bij een tweede betalingsherinnering zal er €10,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

* Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de docent de cursist de toegang tot de les weigeren.

* Wanneer een cursist tijdelijk een langere tijd afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte of een andere situatie van overmacht, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.

* Als een zwangere vrouw aanzienlijk eerder bevalt en daardoor de betaalde lessen niet kan doen, krijgt ze haar geld terug van de overige lessen. Of deze lessen kunnen ingehaald worden binnen 5 maanden na haar bevalling bij een reguliere yogales.

Sluiting
Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties wordt er yogales gegeven via een speciaal rooster. Als hier van afgeweken wordt zal dit via de nieuwsbrief, mail en/of via de website gemeld worden.

Privacy
Naam en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Yogacentrum Leeuwarden. YCL heeft alle maatregelen genomen om te voorkomen dat derden bij deze gegevens kunnen komen. Met akkoord op de AV geeft cursist toestemming voor het gebruik van zijn of haar emailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief van Yogacentrum Leeuwarden.

bottom of page